Niet-chirurgisch

De niet-chirurgische behandelingen winnen de laatste jaren aan terrein in onze praktijkvoering.

De industrie die toxinesinjectables en toestellen produceren voor medisch-esthetisch gebruik, maken ook de nodige publiciteit. Artsen zelf mogen geen reclame maken.

Duurzame lasers en bepaalde toestellen zijn een waardevolle aanvulling voor esthetische behandelingen, indien ze deskundig gebruikt worden en in professionele handen blijven.

Naarmate dat de niet-chirurgische  behandelingen toenamen zijn er artsen die niet opereren en enkel deze niet-chirurgische behandelingen uitvoeren.

Door de jaren heen hebben zij zich verenigd in een beroepsvereniging die hun belangen behartigt. Het zijn de “esthetische artsen”. De laatste jaren ontstond ook wetgeving om dit te kaderen, zodat deze behandelingen niet meer door gelijk-welke-arts kunnen uitgevoerd worden.

Wetgeving en praktijk zijn in België helaas nog niet nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat er een wildgroei ontstaat aan “behandelaars” waarvan de deskundigheid niet gegarandeerd kan worden.